Tommola

Ilmakuva tommolasta

 

Tommolasta on Pälkäneen keskustan palveluihin kahden kilometrin matka ja Pakanrannan uimarannalle alle kilometrin matka. Viehättäville ranta-alueen kävelyreiteille sekä Peltoniemen upeisiin maisemiin pääsee melkein omalta takapihaltaan.

TONTTIEN VARAUS ON MAHDOLLISTA 1.2.2021 ALKAEN.  Tontit on lohkottu syksyllä 2020 ja samalla tonttinen pinta-alat vahvistuivat. Koska hinnoittelu on pinta-ala perusteinen, tarkistettiin pinta-alojen vaikutus hintoihin. Kunnallistekniikka alueelle on rakentunut ja tontit ovat valmiita myyntiin helmikuun alussa.

Alueella on tehty rakennettavuusselvitys. Tarkemmat rakentamiseen liittyvät rakennettavuusselvitykset ovat tontinomistajan vastuulla.

Tommolan asemakaava.

Erillispientalojen korttelialueet (AO) sijoittuvat peltoalueen itä- ja eteläreunaan. AO-tonteille voidaan rakentaa  I u 2/3 määräyksellä asuinrakennuksia. AO kortteleihin voi rakentaa siis myös yksikerroksisia taloja. Rakennettaessa kahteen kerrokseen, jonka kaava mahdollistaa, ylinkerros ei voi kuitenkaan olla täysimääräisesti kerrosalaan luettavaa tilaa, vaan se voi olla enimmillään 2/3 osan suuruinen suurimman, eli tässä alimman kerroksen, alasta.  Alimpaan kerrosalaan ei lueta kuuluvaksi käytettyä talousrakennusoikeutta. Kortteleissa 445-446  tontit muodostuvat kaavatonttien mukaan.

Asuinpientalojen korttelialueelle (AP) voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja tai erillisiä pientaloja (omakotitaloja) asumistarkoituksiin.  Rakentaa saa II määräyksellä enimmillään kahteen kerrokseen.  Vesaniementietä vasten olevien tonttien reuna tulee istuttaa. Kortteleissa 448-451 kaavatontit 1-2  yhdisteltään yhdeksi tontiksi ja kaavatontit 3-4 toiseksi yhdeksi tontiksi. Tämä mahdollistaa rakennuksen suunnittelun paremmin.

Yhden tontin osalta on aikaisemmin jo tehty varauspäätös.

Kortteli.tontti Pinta-ala m2 Tontin myyntihinta Rakennusoikeus+ talousrakennusoikeus
445.1 1410 23 640 200+50
445.2 1439 24 104 200+50
445.3 1441 24 136 200+50
445.4 1449 24 264 200+50
445.5 1502 25 112 200+50
445.6 1503 25 128 200+50
446.1 1768 29 368 200+50
446.2 1429 23 944 200+50
446.3 1342 22 552 200+50
446.4 1436 24 056 250 VARATTU
446.5 1401 23 496 250
448.1-2 1436 26 928 360
448.3-4 1271 23 958 360
449.1-2 1513 28 314 380
449.3-4 1527 28 566 380
450.1-2 1442 27 036 360
450.3-4 1406 26 388 360
451.1-2 1181 22338 300
451.3-4 1527 28 566 380
       
       
       
       
       
       
       
       

Tommolan tonttien kaavakartta