Määräykset ja ohjeet

Rakentamista kunnassa ohjaavat kaavoitus sekä Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksellä ohjataan rakentamista pääasiassa kaavoitettujen alueiden ulkopuolella. Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan 2/2017.
Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys

Asemakaavojen yhdistelmät

Pälkäneen asemakaavat ja ranta-asemakaavat
Pälkäneen kuntakeskuksen asemakaavojen yhdistelmä
Luopioisten kirkonkylän ja Aitoon asemakaavojen yhdistelmä

Yleiskaavat

Epaalan-Kuulialan osayleiskaava

Ohjeita ja hyödyllisiä linkkejä

Lupapiste
Lupapisteen ohjeet hakijalle
Yleisohje poikkeamisluvan/suunnittelutarveratkaisun hakemiseksi
Ohje lainvoimaisuustodistuksen hankkimisesta poikkeamispäätökseen / suunnittelutarveratkaisuun
Jätevesijärjestelmän rakentaminen, ohje suunnittelijoille
Pientalon paloturvallisuus
Rakennusvalvonnan arkistoon tallennettujen rakennuspiirustusten ostaminen Lupapiste kaupasta
Käyttöönotto-ja loppukatselmuksen tarkistuslista
Selvitys rakennuspaikasta
Ohje ranta-alueen vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi
Jätevesi ohje kiinteistöille jotka eivät voi liittyä viemäriverkostoon
RH1 -rakennushankeilmoitus ja RH3 -rakennushankeilmoituksen korjaus (ovat samalla lomakkeella)
RH2 -huoneistotiedot ja RH4 -huoneistotietojen korjaus (ovat samalla lomakkeella)
RH5 -rakennusvaiheilmoitus
RK9 -ilmoitus rakennuksen poistumasta
Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas
Maanmittauslaitos
Maalämmön ja energiakaivon lupaohje
Rakennusluokitus 2018
Kiinteistö-, rakennus- ja paikkatiedot
Maakuntamuseon ohjeita ilmalämpöpumpun ulkoyksikön sekä aurinkopaneelien asentamisesta kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen tai pihapiiriin
Ohje puun kaatamiseen tontilta