Yleiskaavat

Pälkäneen voimassa olevat yleiskaavat löydät kunnan karttapalvelusta alta, tai voit avata karttapalvelun omaan ikkunaansa kartan vasemmasta yläkulmasta. Eri kaavojen rajat on piirretty sinisellä ja niiden sisältä klikkaamalla voit avata alkuperäiset kaavamateriaalit. 

Oikeusvaikutteiset yleiskaavat:

Epaala-Kuulialan osayleiskaavan muutos

Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 5.2.2024 § 8. Voimaantulokuulutus 27.3.2024. 
Kaavakarttakaavaselostus liitteineen.

 

Epaalan-Kuulialan osayleiskaava

Suunnittelualue rajautuu Tampereelta Lahteen johtavaan VT12 Lahdentiehen, Pälkäneveteen, Kostianvirtaan ja Epaalan peltoalueiden pohjoisreunaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 15.10.2012 § 123. Voimaantulokuulutus 5.12.2012.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

 

Rautajärven osayleiskaava

Rautajärven kyläkeskus sijaitsee Luopioisten kirkonkylän koillispuolella Luopioistentien, Pohjantien ja Rautajärventien risteyksessä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 6.4.2017 § 28. Voimaantulokuulutus 7.6.2017.
Kaavakartta, kaavaselostus ja liitteet.

 

Isokangas-Kollolan osayleiskaava

Kaava Isokankaan ja Kollolan alueilla keskittyy pääasiassa maa-ainestenottoalueisiin. Vahvistettu 28.9.1995.

Kaavakartta 1
Kaavakartta 2
Kaavaselostus liitteineen