Yleiskaavat

Isokangas-Kollolan osayleiskaava

Kaava Isokankaan ja Kollolan alueilla keskittyy pääasiassa maa-ainestenottoalueisiin. Vahvistettu 28.9.1995.

Kaavakartta 1
Kaavakartta 2
Kaavaselostus liitteineen

 

Epaalan-Kuulialan osayleiskaava

Suunnittelualue rajautuu Tampereelta Lahteen johtavaan VT12 Lahdentiehen, Pälkäneveteen, Kostianvirtaan ja Epaalan peltoalueiden pohjoisreunaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 15.10.2012 § 123. Voimaantulokuulutus 5.12.2012.
Kaavakartta ja merkinnät sekä kaavaselostus.

 

Rautajärven osayleiskaava

Rautajärven kyläkeskus sijaitsee Luopioisten kirkonkylän koillispuolella Luopioistentien, Pohjantien ja Rautajärventien risteyksessä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 6.4.2017 § 28. Voimaantulokuulutus 7.6.2017.
Kaavakartta, kaavaselostus ja liitteet.