Yleiskaavat-

Epaala-Kuulialan osayleiskaavan muutos

Osayleiskaavan muutos liittyy vireillä olevaan Pappilan asemakaavan muutokseen korttelissa 513: lisätietoa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi erillispientalojen tontti kiinteistön Anttila-Perttula alueelle osoittamalla tontilla sijaitsevan toisen asuinrakennuksen alue omaksi tontikseen. Asemakaavan muuttaminen edellyttää, että rakennuspaikka on osoitettu osayleiskaavassa, joten Epaala-Kuulialan osayleiskaavaa muutetaan ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

 

Pälkäneen kunnanvaaltuusto hyväksyi osayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 5.2.2024 § 8.
Päätöksestä on mahdollista valittaa.

Kaavaehdotus liitteineen oli nähtävillä 15.11.-15.12.2023:
Kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet, kuulutus

Kaavaluonnos liitteineen oli nähtävillä 13.9.-13.10.2023:
Kaavakartta, kaavaselostus, kaavaselostuksen liitteet, kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.5.-30.6.2023:
Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma