Yleiskaavat-

Epaala-Kuulialan osayleiskaavan muutos

Osayleiskaavan muutos liittyy vireillä olevaan Pappilan asemakaavan muutokseen korttelissa 513: lisätietoa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa uusi erillispientalojen tontti kiinteistön Anttila-Perttula alueelle osoittamalla tontilla sijaitsevan toisen asuinrakennuksen alue omaksi tontikseen. Asemakaavan muuttaminen edellyttää, että rakennuspaikka on osoitettu osayleiskaavassa, joten Epaala-Kuulialan osayleiskaavaa muutetaan ennen asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 31.5.-30.6.2023:
Kuulutusosallistumis- ja arviointisuunnitelma