Maatalouden ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo mm. ns. nitraattiasetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhatataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014) noudattamista.

Yleisiä kysymyksiä ja vastauksia lannan varastoinnista ja levityksestä löydät täältä.