Katu- ja puistosuunnitelmat

Luopioisten Keskitien perusparannuksen suunnittelu

Pälkäneen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat käynnistäneet Keskitien perusparannuksen suunnittelun, jolla parannetaan tien liikenneturvallisuutta. Hankkeeseen liittyvän asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa ELY-keskuksen hallinnoima tiealue kunnan hallinnoitavaksi katualueeksi.

Suunnitelmat olivat nähtävillä asemakaavaehdotuksen kanssa 31.1.-1.3.2024:
-Keskitien kylätietarkastelu
-liikenteenohjaussuunnitelma
-K-Market Järvikansan liikennesuunnitelma
-Museotien liittymä
-Luopioistentien läntinen liittymä
-Keskitien tyyppipoikkileikkaukset

Yleisötilaisuus
Asemakaavaluonnosta ja Keskitien suunnitelmia esiteltiin Luopioisten seurakuntakeskuksessa perjantaina 3.11.2023.
Kiitos kaikille osallistujille mielenkiinnosta ja hyvästä keskustelusta! 

 


Uimalantien katusuunnitelmat

Kunta on keväällä 2023 käynnistänyt Onkkaalassa, Kostianvirran eteläpuolella sijaitsevan Uimalantien suunnittelun.
Hankkeen tavoitteena on siirtää kadun molemmat katuhaarat nykyisen asemakaavan katualueiden sisälle tonttien rajat huomioiden. Nykyiset ajolinjat kulkevat osittain yksityisen omistamilla maa-alueille. Samalla parannetaan kadun valaistusta sekä pohjoisemman katuhaaran käytettävyyttä ja mahdollistetaan pelastuslaitoksen kulku nykyiselle veneenlaskupaikalle.
Hanke varaudutaan toteuttamaan vuonna 2024.

Ehdotusvaiheen katusuunnitelmat olivat nähtävillä 16.8.-6.9.2023:
Asemapiirustus, rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset, paalukohtaiset poikkileikkaukset, valaistussuunnitelma, kuulutus.

 


Onkkaalantien, Keskustien ja Peltisepänaukion suunnitelmat

Uutinen 4.7.2023: Pälkäneen keskustassa tienparannustöitä - Onkkaalantietä ja Keskustietä kunnostetaan kaduiksi

Hyväksytyt katu-, puisto, ja liikenteenohjaussuunnitelmat:
Onkkaalantie Yleiskartta
Palkane_Kausivalaistus_1_Onkkaalantie
Palkane_Kausivalaistus_2_Keskustie
R3-1_Suunnitelmakartta_Syrjäharjuntien_liittyma
R3-2_Suunnitelmakartta-Kankilantie-keskustajakso
R3-3_Liittymäpiirustus_keskustienliittymä
R3-4_Suunnitelmakartta_Kyttalantie_Uimarannantien_liittymat
R3-5_Suunnitelmakartta_Lomatien_liittyma
R3-6_Suunnitelmakartta_Kangastie_Kappelin_portti
R3-7_Suunnitelmakartta_Oskarintien_liittyma
R3-8_Suunnitelmakartta_Kantokyläntien_liittyma
R3-9_Suunnitelmakartta_Mustalantie-Keskustie
R3-10_Suunnitelmakartta_Pälkäneentie&Terveysasema
R3-100_Rakenteelliset_tyyppipoikkileikkaukset
R3-102_Rakenteelliset_tyyppipoikkileikkaukset_keskustajakso
R3-104_Pituusleikkaus_Keskustajakso
R3-105_Keskustajakso_detaljit
R6-3_Peltisepankuja_rakenteellinen_tyyppipoikkileikkaus
R6-4_Peltisepan_aukio
R18_4_Liikenteenohjaussuunnitelma_19382_2_1510-2081
R18_5_Liikenteenohjaussuunnitelma_Keskustie_19380_1_0-342
R18_10_Liikenteenohjaussuunnitelma__Keskustajakso_19382_2_2081-2335
R18_11_Liikenteenohjaussuunnitelma__Keskustajakso_19382_2_2335-2520

Ehdotusvaiheen katusuunnitelmat olivat nähtävillä 1.-15.2.2023.