Katu- ja puistosuunnitelmat

Tervapirtintien katusuunnitelmatPälkäneen kunta on investointiohjelmassaan varautunut Tervapirtintien jatkamiseen Aapiskukolta Kankaanmaantien ja Taustialantien risteykseen suurimmaksi osin olemassa olevan hiekkatien linjaa noudatellen. Rakennettava katuosuus on pituudeltaan noin 750 metriä. Kadun yhteyteen rakennetaan myös kevyenliikenteen väylä. Tervapirtintien jatke parantaisi olennaisesti Onkkaalan keskustan ja Kankaanmaan alueen välisiä liikenneyhteyksiä, kun näiden välistä kevyttä- ja ajoneuvoliikennettä saataisiin siirrettyä pois valtatieltä ja tämän risteyksistä.

Ehdotusvaiheen katusuunnitelmat nähtävillä 5.-19.4.2023:
Asemapiirustus, pituus- ja tyyppipoikkileikkauksetkuulutus

 


Onkkaalantien keskustajakson katusuunnitelmat

Onkkaalantien keskustajakson suunnitelmat käsittävät Sahantien ja Koulutien väliin jäävän alueen. Alue on osa Pälkäneen kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen aloittamaa Onkkaalantien ja Keskustien perusparannuksen suunnittelua, jossa pyritään parantamaan tien liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Katusuunnitelmassa on parannettu liikenneturvallisuutta erityisesti ylityspaikkojen osalta. Tien itäpuolella jalankulku ja pyöräily on eroteltu omille väylilleen. Alueen viihtyisyyteen panostetaan muun muassa jalkakäytävien ja reunakiveysten materiaaleilla, istutettavilla katupuilla, penkeillä sekä valaistuksen uusimisella.

Ehdotusvaiheen katusuunnitelmat olivat nähtävillä 1.-15.2.2023:
Asemapiirustus, pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset, kuulutus

 

Keskusta-alueen ulkopuolisen Onkkaalantien ja Keskustien suunnitelmat

Muun Onkkaalantien ja Keskustien suunnitelmat eivät muuta näiden alueiden luonnetta niin merkittävästi, että ne olisi asetettava virallisesti nähtäville. Suunnitelmista on kuitenkin oltu kiinnostuneita, joten niihin voi tutustua alla:

Onkkaalantien ja Keskustien suunnitelmat:
Kuulutus
Kangastie ja kappelin portti
Kankilantie-keskustajakso
Kantokyläntien liittymä
Kyttäläntie-Uimarannantie liittymät
Lomatien liittymä
Mustalantie-Keskustie
Oskarintien liittymä
Pälkäneentie & terveysasema
Syrjänharjuntien liittymä

 

Peltisepänaukion puiston suunnitelma

Onkkaalantien suunnittelutyön ja asemakaavamuutosten yhteydessä on syntynyt ajatus muodostaa nykyiselle Peltisepänkujan paikoitusalueelle pieni puistomainen alue, joka tarjoaisi viihtyisän levähdyspaikan ja oleskelualueen Onkkaalantien keskustajakson alueelle.
Katuaukiolle suunniteltu puistoalue on suunniteltu siten, että paikoitus-alueesta puolet rakennetaan puisto-osuudelle ja puolet varataan pysäköintiin.

Ehdotusvaiheen puistosuunnitelma oli nähtävillä 1.-15.2.2023:
Asemapiirustus, kuulutus