Katu- ja puistosuunnitelmat

Korpimaantien katusuunnitelmat

Korpimaantie on Pälkäneveden yritysalueen asemakaavan mukainen Pälkänevedentiehen liittyvä kaavakatu, jolta kulku teollisuusalueelle pääasiassa tapahtuu. Katu suunnitellaan toteutettavaksi murskepinnoitteisena kuitenkin niin, että se voidaan tarvittaessa myöhemmin päällystää.

Ehdotusvaiheen katusuunnitelmat olivat nähtävillä 23.8.-6.9.2023:
Asemapiirustus, pituusleikkaus, valaistussuunnitelma, kuulutus.
 


Uimalantien katusuunnitelmat

Kunta on keväällä 2023 käynnistänyt Onkkaalassa, Kostianvirran eteläpuolella sijaitsevan Uimalantien suunnittelun.
Hankkeen tavoitteena on siirtää kadun molemmat katuhaarat nykyisen asemakaavan katualueiden sisälle tonttien rajat huomioiden. Nykyiset ajolinjat kulkevat osittain yksityisen omistamilla maa-alueille. Samalla parannetaan kadun valaistusta sekä pohjoisemman katuhaaran käytettävyyttä ja mahdollistetaan pelastuslaitoksen kulku nykyiselle veneenlaskupaikalle.
Hanke varaudutaan toteuttamaan vuonna 2024.

Ehdotusvaiheen katusuunnitelmat olivat nähtävillä 16.8.-6.9.2023:
Asemapiirustus, rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset, paalukohtaiset poikkileikkaukset, valaistussuunnitelma, kuulutus.

 


Onkkaalantien, Keskustien ja Peltisepänaukion suunnitelmat

Uutinen 4.7.2023: Pälkäneen keskustassa tienparannustöitä - Onkkaalantietä ja Keskustietä kunnostetaan kaduiksi

Hyväksytyt katu-, puisto, ja liikenteenohjaussuunnitelmat:
Onkkaalantie Yleiskartta
Palkane_Kausivalaistus_1_Onkkaalantie
Palkane_Kausivalaistus_2_Keskustie
R3-1_Suunnitelmakartta_Syrjäharjuntien_liittyma
R3-2_Suunnitelmakartta-Kankilantie-keskustajakso
R3-3_Liittymäpiirustus_keskustienliittymä
R3-4_Suunnitelmakartta_Kyttalantie_Uimarannantien_liittymat
R3-5_Suunnitelmakartta_Lomatien_liittyma
R3-6_Suunnitelmakartta_Kangastie_Kappelin_portti
R3-7_Suunnitelmakartta_Oskarintien_liittyma
R3-8_Suunnitelmakartta_Kantokyläntien_liittyma
R3-9_Suunnitelmakartta_Mustalantie-Keskustie
R3-10_Suunnitelmakartta_Pälkäneentie&Terveysasema
R3-100_Rakenteelliset_tyyppipoikkileikkaukset
R3-102_Rakenteelliset_tyyppipoikkileikkaukset_keskustajakso
R3-104_Pituusleikkaus_Keskustajakso
R3-105_Keskustajakso_detaljit
R6-3_Peltisepankuja_rakenteellinen_tyyppipoikkileikkaus
R6-4_Peltisepan_aukio
R18_4_Liikenteenohjaussuunnitelma_19382_2_1510-2081
R18_5_Liikenteenohjaussuunnitelma_Keskustie_19380_1_0-342
R18_10_Liikenteenohjaussuunnitelma__Keskustajakso_19382_2_2081-2335
R18_11_Liikenteenohjaussuunnitelma__Keskustajakso_19382_2_2335-2520

Ehdotusvaiheen katusuunnitelmat olivat nähtävillä 1.-15.2.2023.

 


Tervapirtintien katusuunnitelmatPälkäneen kunta on investointiohjelmassaan varautunut Tervapirtintien jatkamiseen Aapiskukolta Kankaanmaantien ja Taustialantien risteykseen suurimmaksi osin olemassa olevan hiekkatien linjaa noudatellen. Rakennettava katuosuus on pituudeltaan noin 750 metriä. Kadun yhteyteen rakennetaan myös kevyenliikenteen väylä. Tervapirtintien jatke parantaisi olennaisesti Onkkaalan keskustan ja Kankaanmaan alueen välisiä liikenneyhteyksiä, kun näiden välistä kevyttä- ja ajoneuvoliikennettä saataisiin siirrettyä pois valtatieltä ja tämän risteyksistä.

Hyväksytyt katusuunnitelmat:
Asemapiirustus, pituus- ja tyyppipoikkileikkaukset

Ehdotusvaiheen katusuunnitelmat nähtävillä 5.-19.4.2023.