Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Pälkäneen kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi. Uudistamisen tavoitteena on rakennusjärjestyksen ajantasaistaminen 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain mukaiseksi.

Rakennusjärjestystä valmistelee työryhmä, jota vetää rakennusvalvonta ja johon kutsutaan edustajat seuraavista yksiköistä: kaavoitus ja ympäristönsuojelu. Rakennusjärjestyksen valmistelu tapahtuu maankäyttö-ja rakennuslain vielä ollessa voimassa, joten vuoden 2024 loppuun asti menetellään maankäyttö- ja rakennuslain valmistelu- ja kuulemiskäytäntöjen mukaisesti.

Uudella rakennusjärjestyksellä korvataan 14.12.2016 voimaan tullut Pälkäneen kunnan rakennusjärjestys.

Koska rakennusjärjestys koskettaa monia yhteisöjä, kuntalaisia, yrityksiä, viranomaisia ja muita tahoja, on vuorovaikutus ja osallistaminen tärkeää rakennusjärjestystä valmisteltaessa. Rakennusjärjestyksen uudistamisprosessiin ja sen eri vaiheisiin voit tutustua tarkemmin myöhemmin alle päivittyvien vaiheiden myötä. Sivu päivittyy.

Uudistamisprosessin vaiheet

Aloitusvaihe

Rakennusjärjestyksen uudistamisprosessi alkaa virelle tulolla sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisella.

Rakennus- ja ympäristöjaosto asetti 13.12.2023 rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan osallistumis- ja arviontisuunnitelman nähtäville 3.1.2024-17.1.2024 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana kuntalaisilla on mahdollisuus antaa palatetta OAS:sta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön voi tutustua alla olevasta linkistä.
Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Valmisteluvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen