Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Ennen vesi- ja viemäriverkostoon liittymistä kiinteistön omistajan täytyy tehdä vesiliittymissopimus vesihuoltolaitoksen kanssa.  Liittymishakemuksen voi tulostaa kunnan internet-sivulta tai hakea Pälkäneen kunnanvirastolta, os. Keskustie 1, tai Luopioisten palvelupisteeltä, os. Museotie 1, toimipisteiden aukioloaikoina.

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöillä on velvollisuus liittyä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. 

Liittyjä rakentaa omalla kustannuksellaan tontille tulevat vesijohdot ja viemärit. Liittymiskohta sijaitsee kunnan runkolinjassa.

Liittämistyön ajankohdasta on ilmoitettava ennen liitoksen tekoa tekniseen toimistoon vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikölle. Vesihuoltolaitos kustantaa vesimittarin. Liittyjä on velvollinen pitämään tonttijohtonsa kunnossa siihen kohtaan asti, jossa ne on liitetty kunnan runkoputkiin.

Sadevesien ja rakennusten perustusten kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäreihin on kielletty. Vedet tulee imeyttää maaperään tontilla tai johtaa tontin ulkopuolelle maastoon tai sadevesiviemäriin.

Vesihuoltolaitokseen liittyminen, hakemus
Ohjeita vesi- ja viemäriverkostoon liittyjälle
Kaikki voimassa olevat hinnastomme ja ohjeemme löydät materiaalisalkusta.

 

KOLLOLA - HARHALA, JÄTEVESIVIEMÄRIVERKOSTON RAKENTAMISSUUNNITTELU

Ilmoitus maastotutkimuksista

Pälkäneen kunta on käynnistänyt Kollolan ja Harhalan alueella jätevesiviemäriverkoston
rakentamissuunnittelun. Suunnittelutyön tekijäksi on valittu suunnittelutoimisto Sweco
Ympäristö Oy Tampereelta.
Oheisessa kartassa on esitetty suunnitellun jätevesiviemäriverkoston sijainti. Viettoviemäri on
esitetty punaisella viivalla (jätevesi virtaa painovoimaisesti) ja paineviemäri vihreällä viivalla
(jätevesi virtaa paineellisena = vaatii oman kiinteistökohtaisen jätevedenpumppaamon).
Hankkeen yksityiskohtainen suunnittelu on jo käynnistetty. Yksityiskohtainen suunnittelutyö
kestää vuoden 2019 marraskuun loppuun saakka. Linjat merkitään maastoon puupaaluin ja
linjoilla suoritetaan maastomittaukset sekä pohjatutkimukset maaperäolosuhteiden
selvittämiseksi. Pohjatutkimukset tehdään kairavaunulla.
Maastomittaukset ja maaperätutkimukset on tarkoitus kännistää elokuun viimeisellä viikolla.
Maastomittaukset ja maaperätutkimukset pyritään saamaan valmiiksi syyskuun loppuun
mennessä.
Toivomme, että olette yhteydessä suoraan suunnittelijaan, mikäli teillä on maastotöihin tai
suunnitteluun liittyen huomautettavaa.
Yhteydenotot viimeistään 30.8.2019 mennessä.


Yhteyshenkilöt ja lisätietoja hankkeesta antavat:

Suunnittelija:
Sweco Ympäristö Oy
Teemu Oravainen
puh: 0400 447 443
teemu.oravainen@sweco.fi