Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

Ennen vesi- ja viemäriverkostoon liittymistä kiinteistön omistajan täytyy tehdä vesiliittymissopimus vesihuoltolaitoksen kanssa.  Liittymishakemuksia on saatavilla Pälkäneen kunnanvirastolta.

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistöillä on velvollisuus liittyä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. 

Liittyjä rakentaa omalla kustannuksellaan tontille tulevat vesijohdot ja viemärit. Liittymiskohta sijaitsee kunnan runkolinjassa.

Liittämistyön ajankohdasta on ilmoitettava ennen liitoksen tekoa tekniseen toimistoon vesihuoltolaitoksen käyttöpäällikölle. Vesihuoltolaitos kustantaa vesimittarin. Liittyjä on velvollinen pitämään tonttijohtonsa kunnossa siihen kohtaan asti, jossa ne on liitetty kunnan runkoputkiin.

Sadevesien ja rakennusten perustusten kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäreihin on kielletty. Vedet tulee imeyttää maaperään tontilla tai johtaa tontin ulkopuolelle maastoon tai sadevesiviemäriin.

Vesihuoltolaitoksen toimitusehdot