Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa

Poikkeamislupaa tulee hakea, jos halutaan poiketa lain, kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä.

Suunnittelutarveratkaisu

Kun suunnitellaan rakentamista haja-asutusalueelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista. Tässä lupaprosessissa tutkitaan, onko rakentamiselle edellytyksiä.

Yleisohje poikkeamisluvan/suunnittelutarveratkaisun hakemiseksi

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua haettaessa tulee hakemukseen liittää seuraavia asiapapereita:

  • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus, kauppakirjajäljennös tms.)
  • Asemakaavaote
  • Asemapiirros 1:500
  • Hakija tiedottaa rajanaapureitaan poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta, jolloin naapurien kuulemislomakkeet liitetään hakemukseen mukaan. Mikäli naapuritilan omistaa tai hallitsee useampi henkilö, on kaikkia osakkaita kuultava.
  • Hakemus on aina perusteltava
  • Mikäli rakennuspaikalla on useampia omistajia, tulee kaikkien osallistua hakemukseen joko hakijana tai valtakirjoin. Osakeyhtiön tulee liittää hakemukseen kaupparekisteriote ja hallituksen päätös luvan hakemisesta.

 

Lupapisteen logo