Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa

Poikkeamislupaa tulee hakea, jos halutaan poiketa lain, kaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä.

Suunnittelutarveratkaisu

Kun suunnitellaan rakentamista haja-asutusalueelle, tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista. Tässä lupaprosessissa tutkitaan, onko rakentamiselle edellytyksiä.

 

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua haettaessa siihen tulee liittää seuraavia asiapapereita:

  • Poikkeamishakemuslomake
  • Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (lainhuutotodistus, kauppakirjajäljennös tms.)
  • Asemakaavaote
  • Asemapiirros 1:500
  • Hakija tiedottaa rajanaapureitaan poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta, jolloin naapurien kuulemislomakkeet liitetään hakemukseen mukaan. Mikäli naapuritilan omistaa tai hallitsee useampi henkilö, on kaikkia osakkaita kuultava.
  • Hakemus on aina perusteltava
  • Jos hakija ei omista rakennuspaikkaa yksin, tulee kaikkien osallistua hakemukseen joko allekirjoituksin tai valtakirjoin. Osakeyhtiön tulee liittää hakemuspapereihin kaupparekisteriote ja hallituksen päätös luvan hakemisesta.