Maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut määräytyvät rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden mukaan.