Maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut määräytyvät Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteiden mukaan.

Taksa 01.01.2021 alkaen

Taksa 01.01.2023 alkaen