Yksityistiet

Pälkäneen rakennus- ja ympäristöjaosto julistaa vuosittain haettavaksi talousarviossa varatut määrärahat yksityisten teiden kunnossapitoa varten. Vuoden 2020 talousarviossa yksityistieavustuksiin sekä perusparannushankkeisiin on varattu 120 000 euroa. Avustusta myönnetään vain sellaisille yksityisteille, joille on virallisesti perustettu tiekunta. Lisäksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Hakuajasta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä Sydän-Hämeen lehdessä.

Yksityistieavustukset 2020

Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaosto on julistanut päätöksellään 4.3.2020 § 36 haettavaksi vuoden 2020 talousarviossa varatut määrärahat yksityisten teiden kunnossapitoa varten 24.4.2020 klo 15.00 mennessä ja peruskorjausta varten 15.05.2020 klo 15.00 mennessä.
 
Hakemukset tulee toimittaa rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitteeseen Keskustie 1, 36600 PÄLKÄNE tai sähköisesti palkane@palkane.fi.
 
Ohje yksityistieavustusten hakemiseen 2020
Avustushakemus kunnossapito 2020
Avustushakemus perusparannus 2020
Tiliseloste kunnossapito
Tiliseloste perusparannus