Yksityistiet

Pälkäneen rakennus- ja ympäristöjaosto julistaa vuosittain haettavaksi talousarviossa varatut määrärahat yksityisten teiden kunnossapitoa varten. Vuoden 2019 talousarviossa yksityistieavustuksiin sekä perusparannushankkeisiin on varattu 128 000 euroa. Avustusta myönnetään vain sellaisille yksityisteille, joille on virallisesti perustettu tiekunta. Lisäksi tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Hakuajasta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä Sydän-Hämeen lehdessä.

Yksityistieavustukset 2020

Sivuilla ilmoitetaan, kun rakennus- ja ympäristöjaosto julistaa yksityisteitä koskevat kunnossapito- ja perusparannusavustukset haettavaksi.