Kiinteistönhoito

Tekninen osasto huolehtii kunnan omassa käytössä olevien ja kunnan omistamien kiinteistöjen ja alueiden hoidosta ja huollosta.

Yhteystiedot

Tekninen johtaja
Matti Vesava
p. 0400 633 350
etunimi.sukunimi@palkane.fi

Huoltomiehet:
Luopioinen p. 040 727 6602
Pälkäne p. 040 773 7573 tai 040 776 0677

Päivystys työajan ulkopuolella p. 0400 632 034