Maisematyölupa

Asema- ja ranta-asemakaava-alueilla tehtäville puunkaatotöille ja muille maisemaa muokkaaville toimenpiteille on yleensä haettava maisematyölupaa. Ennen tällaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä, kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan, jotta selviää onko kyseinen työ luvanvaraista vai ei.

Maisematyölupa tarvitaan:

  • asemakaava-alueella
  • yleiskaava-alueella, mikäli niin on määrätty (MRL 43.2 §)
  • alueilla, joilla kaavoitus on vireillä

 

Lupapisteen logo