Katselmukset ja tarkastukset

Tarkastukset ja katselmukset on tilattava vähintään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.

Katselmukset tulee tilata sähköpostilla rakennusvalvonta@palkane.fi

Kotitalouksien ja yksityishenkilöiden on annettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle ennen loppukatselmuksen toimittamista. Jos suoritetaan erillinen käyttöönottokatselmus, tulee tässä vaiheessa myös ilmoittaa Verohallinnolle. Talkootöihin osallistuneista henkilöistä ei tarvitse ilmoittaa tietoja.


Pientalorakentajan muistilista - Loppukatselmus