Katselmukset ja tarkastukset

Tarkastukset ja katselmukset on tilattava vähintään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.

Katselmukset tulee tilata sähköpostilla rakennusvalvonta[at]palkane.fi

Kotitalouksien ja yksityishenkilöiden on annettava Verohallinnolle rakentamisilmoitus kaikista rakennusluvan alaisista töistä. Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa.
Rakennustarkastajan velvollisuus valvoa rakentamisilmoitusten antamista on poistunut 1.11.2019. Rakennustarkastajalla ei ole enää velvollisuutta valvoa, että kotitalous antaa rakennustyöstä rakentamisilmoituksen. Kotitalouden ei myöskään enää tarvitse esittää rakennustarkastajalle Verohallinnon antamaa todistusta siitä, että tarvittavat tiedot on ilmoitettu.

Käyttöönotto-ja loppukatselmuksen tarkistuslista
Pientalorakentajan muistilista - Loppukatselmus