Vireillä olevat kaavat

Ilmakuvaa PälkäneeltäPälkäneen kunnassa on käynnissä useita kaavoitushankkeita, joiden vaiheista ja nähtävillä olosta löydät tiedot näiltä sivuilta. Vireillä olevat kaavat on jaoteltu yleiskaavoihin, asemakaavoihin ja ranta-asemakaavoihin.

Kokonaiskuvan kaavoituksen tilanteesta saat myös kaavoituskatsauksesta, joka kunnan tulee laatia kerran vuodessa. Kaavoituskatsauksessa selostetaan vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät kaavahankkeet sekä sellaiset kaavoitukseen liittyvät päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.


Lisätiedot kaavoituksesta:

kaavoitusinsinööri Elina Joutsen 040 737 5390
etunimi.sukunimi@palkane.fi