07.06.2017

Haikankärjen ranta-asemakaavaehdotuksen toinen nähtävilläolo

Kaava-alue sijaitsee Kukkia-järven keskiosassa Haikanvuoren länsiosassa.

Alue on yksityisessä omistuksessa. Kaava-alueen pinta-ala noin 3,8 ha. Tavoitteena on osoittaa alueelle uusia maisemaan, luontoon ja maastoon hyvin sopeutuvia lomarakennuspaikkoja.

Muutosten johdosta kaavaehdotus pidetään uudelleen nähtävänä 30 vrk ajan 07.06.2017-07.07.2017 Pälkäneen kunnanvirastossa, os. Keskustie 1, Pälkäne. Suunnitelmaan voi tutustua myös täältä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävänä olon aikana, os. Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne.

 

07.06.2017 PÄLKÄNEEN KUNNANHALLITUS