14.06.2023

Kesäsulku Pälkäneen kunnassa

Pälkäneen kunnanvirasto ja puhelinvaihde ovat suljettuina

3.7.–23.7.2023

Kunnan ja muiden viranomaisten kuulutukset annetaan pääsääntöisesti tiedoksi kunnan verkkosivuilla www.palkane.fi.

Yleiseen tietoverkkoon julkaisemattomat kuulutukset ja nähtävänä pidettävät asiakirjat ovat nähtävänä sulkuviikoilla pääkirjasto Arkissa, os. Kehätie 4, kirjaston aukioloaikoina.

Sulkuaikana nähtävillä olevat asema- ja ranta-asemakaavat ovat nähtävillä Pälkäneen kunnanvirastolla, maankäytön suunnittelija Aarni-Pekka Jakosen kautta p. 040 737 5390.

Vesihuoltolaitoksen vikapäivystys:

ma - to klo 7.00 - 15.30 ja pe klo 7.00 - 13.45

entisen Luopioisten kunnan alueilla, p. 0400 638 452

entisen Pälkäneen kunnan alueilla, p. 040 727 6924

muina aikoina koko kunnan alueella p. 0400 638 452

Työajan ulkopuolinen kiinteistöjen vikapäivystys p. 0400 632 034

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu:

3.-30.7.2023 välisenä aikana ei myönnetä lupia eikä tehdä katselmuksia.

Kostiakeskus

Suljettu 3.-30.7.2023 välisen ajan.

Kela-asiointi sulkuviikoilla:

KELA Tampere

ma - ti 9-16

ke 10-16

to – pe 9 -16

Lisätietoja: kela.fi

Lisätietoja löydät kunnan nettisivuilta www.palkane.fi