11.04.2022

Pälkäneen kunta on ottanut käyttöön uuden palautekanavan

Pälkäneen kunta toteutti viime vuonna kyselyn koskien kuntalaisten kokemuksia sähköisten palveluiden käytöstä. Kysely toteutettiin osana digitalisaatiohanketta ja se oli avoinna 14.9.2021-10.10.2021. Kyselyn vastauksia on hyödynnetty kunnan sähköisten palveluiden kehittämisessä. Yksi kehityskohteiksi valituista oli kuntalaisia palveleva palautekanava.   

Pälkäneellä on nyt otettu käyttöön uusi sähköinen palautekanava, joka mahdollistaa palautteen antamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Kuntalaiset voivat antaa palautetta karttapohjaisen sovelluksen kautta kunnan rakennusvalvontaan, kuntatekniikkaan (kuten auraus tai hiekotus), ympäristönsuojeluun, vapaa-aikaan (kuten urheilualueet), puistoihin tai osoitteisiin liittyvistä asioista. Palvelun kautta voi myös antaa yleistä palautetta kunnalle. Uusi palautekanava on korvannut Pälkäneen nettisivuilla olleen yleisen palautteen lomakkeen ja jatkossa kaikki palautteet käsitellään uuden kanavan kautta. 

Palautepalvelu on käytettävissä kunnan nettisivuilla (linkki) ja se mahdollistaa karttapohjaisen palautteen. Karttapohjainen palaute on erityisen hyödyllistä esim. tievaurioiden, korjattavien katulamppujen tai muiden tarkkaa paikkatietoa edellyttävien palautteiden kohdalla. Palvelun avulla tieto tarkasta sijainnista välittyy heti kuntaan oikealle taholle.  

Palautepalvelu mahdollistaa vuorovaikutteisuuden palautteen antajan ja kunnan välillä. Palvelusta lähtee palautteenantajalle vastaus ja palvelun kautta voi myös täydentää lisätietoja asiaan. Palvelussa voi seurata palautteen käsittelyä ja tilaa. Palautteet on myös mahdollista julkaista, jolloin ne ovat kunnan nettisivuilla palautepalvelussa myös muiden nähtävillä. Tämä ominaisuus hyödyttää esimerkiksi palautteissa, joissa useat henkilöt ovat havainneet saman asian ja voivat näin seurata toimenpiteiden etenemistä palvelussa.  

Uuden palautepalvelun toivotaan tarjoavan kuntalaisille helpon ja vuorovaikutteisen kanavan palautteen antamiselle.  

 
Lisätietoja voit kysyä osoitteesta: palkane@palkane.fi