31.03.2023

Mesi Lähteenkorva aloitti Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen yhteistyöhankkeen vetäjänä

Tiedote 31.3.2023

 

 


 

 

 

 

 

Kangasala, Kuhmoinen ja Pälkäne ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on kasvattaa alueen elinvoimaa ja löytää uusia avauksia niin matkailussa kuin esimerkiksi kausiasukkaiden viihtymisessäkin. Pirkkalan lentokentän kansainvälisten matkailijoiden houkuttelu ja matkailijoille suunnattujen palvelujen ja yöpymismahdollisuuksien kehittäminen ovat myös osa yhteistyötä.

Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen alueella on yhteensä noin 11 800 kausiasuntoa. Se on liki neljännes kaikista Pirkanmaan alueen kausiasunnoista. Kuntien talousarvioissa on varattu rahoitus kaksivuotiselle hankkeelle vuoden lisäoptiolla.

Kunnat tekevät tiivistä yhteistyötä ja matkailun kehittämistä ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustus kaikista kolmesta kunnasta. Sopimuksen operatiiviseksi tuottajaksi on valittu Kangasalan elinkeino- ja matkailuyhtiö Business Kangasala Oy. Projektipäälliköksi yhteistyöhankkeeseen on valittu Mesi Lähteenkorva, joka aloitti työnsä maaliskuun puolessa välissä.

Mesi saapui Pirkanmaalle Kuusamosta, jossa on toiminut viimeksi Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n sisällöntuottajana. Hän on suunnitellut media- ja vaikuttajayhteistyötä ja toteuttanut sosiaalisen median kampanjoita sekä tapahtumien markkinointia. Mesin juuret ovat Pirkanmaalla, hän on syntyperäinen tamperelainen, joka on kasvanut Uudellamaalla ja asunut Varsinais-Suomessa sekä Kuusamossa. Pirkanmaan kulttuurimatkailukohteet ovat Mesille tuttuja, sillä on vieraillut Pirkanmaalla sukulaisten luona aktiivisesti 15 vuoden ajan.

– On mahtavaa päästä rakentamaan yhteistyötä alusta! Paljon olen käyttänyt aikaa tutustumalla hankkeen osapuolten toimintaan, matkailualan yrityksiin sekä muihin matkailun toimijoihin. Matkailu ei tunne kunta- tai maakuntarajoja, jonka vuoksi tässä hankkeessa tulee ottaa huomioon myös ympäröivät alueet ja vetovoimatekijät. Tähän mennessä on ollut hienoa löytää hankkeen osapuolien toiminnasta yhdistäviä tekijöitä matkailun saralla. Yhteisten suuntaviivojen löytäminen niin alueellisesti kuin valtakunnallisella tasolla luo perustan kestävän ja kauaskantoisen matkailun yhteiselle kehittämiselle, kertoo Mesi.

Matkailuyhteisyössä uusi projektipäällikkö näkee isona voimavarana matkailualalla toimivat yritykset ja muut toimijat. Mesi kertoo, että tulee kevään aikana kontaktoimaan alueen matkailuyrityksiä ja kartoittamaan kausiasukkaiden näkemyksiä alueen viihtyvyydestä, kehitysmahdollisuuksista ja mahdollisuudesta kausiasuntojen käyttöasteen nostamiseen.

Toivon yhteistyöltä avointa ja uteliasta asennetta sekä rohkeutta tehdä isosti. Kesä on tulossa kovaa vauhtia ja paljon yhteisiä tapahtumia, joihon minulle saa laittaa kutsua tulemaan. Tutustutaan, ideoidaan ja kehitetään yhdessä matkailua eteenpäin!


Lisätietoja:
Mesi Lähteenkorva, projektipäällikkö
mesi.lahteenkorva@businesskangasala.fi +358 41 732 1757