27.02.2024

Liikkuvien palveluiden kokeilun aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut aloittavat 4.3. Kurussa ja Luopioisissa sekä 11.3. Punkalaitumella

Pirkanmaan hyvinvointialueen liikkuvien palveluiden kokeilu alkaa Punkalaitumen, Luopioisten ja Kurun terveysasemien tiloissa. Kokeilussa on mukana laaja valikoima kiireettömiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Anna palautetta ja auta meitä tekemään palveluista hyviä.

Palveluita etänä

Kannustamme hyödyntämään digitaalisia palveluita, jotka tekevät sosiaali- ja terveysasioiden hoitamisesta helpompaa ja joustavampaa. Useimpia terveysasioita voi hoitaa asioita kotoa käsin. Esimerkiksi terveysaseman chatissa voit saada hoidon tarpeen arvioinnin, varata ajan, kysellä terveysasioitasi, tutkimustulosten kyselyitä ja uusia reseptejä.

Tarvitset älypuhelimen tai tietokoneen sekä osassa palveluista verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tunnistautumiseen. Toukokuussa avautuu digiklinikka, josta kerromme lisätietoa myöhemmin.

Jos digitaalinen asiointi ei ole mahdollista, sinun on mahdollista valtuuttaa läheisesi hoitamaan asioita puolestasi. Läheinen voi olla luotettu perheenjäsen, ystävä tai vaikkapa naapuri. Valtuutuksen voi antaa Suomi.fi-palvelussa. Valtuuksien antaminen on mahdollista vain silloin, kun sekä valtuuttajalla että valtuutetulla on sähköiset tunnistusvälineet (esim. verkkopankkitunnukset). Jos nämä puuttuvat, voitte varata ajan valtuuksien antamiseen paikkakuntasi lähiasiointipisteelle. Tämä palvelu on tarjolla Pirkanmaalla vain kokeilupaikkakunnilla.

Digituen tarve nousi voimakkaasti esiin asukastyöpajoissa ja -palautteissa. Kartoitamme parhaillaan alueiden digituen toimijoita, jotta voimme tarjota heille ajankohtaista tietoa ja tukea digitaalisista palveluistamme. Lisäksi selvitämme, mitä muita digituen muotoja alueiden asukkaille on mahdollista järjestää.

Palveluita lähellä ja kiireelliset kauempana

Kokeilun ajaksi terveysaseman normaali toiminta päättyy ja se toteutetaan liikkuvana lähipalveluna. Näin toimitaan, jotta saadaan vertailutietoa siitä, miten liikkuvat palvelut toimivat ja onnistuvatko ne korvaamaan pienen terveysaseman palvelut.

Liikkuvien lähipalveluiden valikoimaan kuuluu ajanvarauksella toimivia, kiireettömiä sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, lääkärin ja mielenterveys- ja päihdetiimien vastaanottoja, aikuisten sosiaalipalveluita ja suun terveydenhuollon palveluita. Näitä tarjotaan paikkakunnan asukkaiden tarpeiden mukaan. Aluksi aloitetaan jollain tietyllä valikoimalla ja sitä voidaan laajentaa kokeilun aikana.

Lähiasiointipisteet on tarkoitettu kiireettömään hoitoon niille, joilla ei ole mahdollisuutta liikkua lähimmälle sosiaali- ja terveysasemalle, käyttää digitaalisia palveluita tai valtuuttaa läheistään hoitamaan asioita digitaalisesti puolestaan. Asukastyöpajoissa mietittiin, kenelle palvelut ensisijaisesti kuuluvat. Saamiemme vastausten perusteella kiireetön hoito kohdennetaan ensisijaisesti iäkkäille, autottomille, liikuntaesteisille ja esimerkiksi ne lapsiperheille, joissa puoliso käy perheen ainoalla autolla muualla töissä.

Kiireellistä hoitoa tarvittaessa otetaan yhteys kiirevastaanotolle puhelimitse. Puhelimessa tehdään hoidon tarpeen arvio ja ohjataan tarvittaessa hakeutumaan läheiselle kiirevastaanottopisteelle.

Punkalaitumen, Luopioisten ja Kurun kotitalouksiin jaetaan 28.2.2024 julkinen asukastiedote pilotin aikaisista palveluista ja yhteydenottokanavista.

Kokeilussa pilotoidaan iäkkäiden hammashoitoa

Suun terveydenhuollossa liikkuvien palveluiden kokeilu toteutetaan jokaisella paikkakunnalla vähän eri tavalla, mutta se kohdennetaan ikääntyvään väestöön. Ikääntyvät on valittu kohderyhmäksi, koska suun terveys huononee iäkkäillä ja suun ongelmat vaikuttavat heikentävästi elämänlaatuun.

Luopioisissa suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon palveluita kohdennetaan kotihoidon asiakkaille. Kokeilussa kerätään kokemuksia asiakkaiden kotona toteutettavasta hammashoidosta. Palvelua saa ajanvarauksella puhelimitse (puhelinnumero varmistuu lähipäivinä). Palvelun tulee toteuttamaan ulkopuolinen palveluntarjoaja. Palvelu on maksullista ja hinnat yhtäläiset hyvinvointialueen tuottamien kanssa. Luopioisissa ei ole ollut suun terveydenhuollon palveluita useampaan vuoteen.

Kurussa hammaslääkäri tutkii kokeilun aikana kaikkien 75-vuotiaiden (vuonna 1949 syntyneiden) suun ja hampaat. Suut ja hampaat hoidetaan hoitosuunnitelmaan mukaisesti kokeilun aikana tai sen päättymisen jälkeen. Tavoitteena on saada käsitys pirkanmaalaisen ikääntyneen suun ja hampaiden kunnosta, varautua ennaltaehkäisevästi ikääntymisen suunterveyden haasteisiin ja hoitaa suu tulehdusvapaaksi ennen mahdollista raskaamman hoidon tarvetta. Suun ja hampaiden tutkimus on asiakkaalle maksutonta, hoito maksullista. Toiminta tapahtuu hammashoitolassa, jonka toimintaan ja palveluiden saatavuuteen ei tule kokeilun vuoksi muutosta eli hammaslääkärin vastaanottopalvelua on kolmena päivänä viikossa myös jatkossa.

Punkalaitumella kokeilu kohdennetaan palveluasumisyksikön asukkaisiin. Suuhygienisti kartoittaa asukkaiden suun terveydentilan ja ohjaa hoitoon tarvittaessa. Koska riittävällä suuhygienialla voidaan vaikuttaa hyvinvointiin ja mm. estää keuhkokuumeita, kokeilussa panostetaan palveluasumisyksikön hoitohenkilökunnan ohjaamiseen ja tukemiseen, jotta suuhygienian ylläpito toteutuisi riittävänä päivittäisessä arjessa. Suuhygienisti osallistuu kokeilun aikana uusien palveluyksikön asukkaiden palvelutarpeen arviointiin, jotta myös suun ja hampaiden tilanne huomioidaan. Normaali suun terveydenhuollon palvelu jatkuu eli myös jatkossa hammaslääkärin palvelua on kolmena päivänä viikossa.

Vaikuta kokeiluun ja anna palautetta

Asukkailta toivotaan runsaasti palautetta. Asukastyöpajat olivat alkua. Palautteen avulla toimintaa voidaan arvioida ja kehittää palvelevammaksi. Kerro, missä olemme onnistuneet ja mitä meidän pitäisi tehdä paremmin. Voit antaa palautetta lähiasiointipisteen asiakaspalautelaitteella tai palautekortilla. Jos sinulla on mahdollisuutta antaa palautetta tietokoneella tai kännykällä, käy antamassa sitä pirha.fi/palaute -sivun palautelomakkeella. Valitse valikosta: Palvelujen verkoston kehittäminen > Palvelujen verkosto > Liikkuvat palvelut. Kerro palautteessasi, minkä kunnan liikkuvista palveluista annat palautetta.

Antamasi palaute on tärkeää. Niiden perusteella kokeilun aikana annettavaa palvelua kehitetään aktiivisesti.

Rakennamme pirha.fi/liikkuvatpalvelut -sivulle usein kysytyt kysymykset (UKK) -palstan. Saimme tammi-helmikuun vaihteen asukastyöpajoista ison kasan kysymyksiä, joihin haemme vastauksia. Tuomme näistä tietoa myös kuntien sivuille.