28.03.2024

Pälkäneen tilinpäätös ylijäämäinen jo neljättä vuotta peräkkäin

Pälkäneen kunnan talous säilyi neljättä vuotta peräkkäin ylijäämäisenä tilikauden tuloksella mitattuna. Vuoden 2023 tulos muodostui sekä edellisvuotta että talousarviota paremmaksi. Hyvä tulos selittyi tosin osittain kertaluonteisilla tekijöillä, kuten verotulojen niin sanotulla verohännällä sekä kuntien saamilla liian suurilla valtionosuuksilla. Sote- ja pelastuspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen vaikutti merkittävästi kunnan tulo- ja menorakenteeseen, joten vuosi 2023 ei siten ole täysin vertailukelpoinen aiempiin vuosiin nähden.

Tilinpäätöksen 2023 mukainen tulos on poistoerojen tuloutuksen jälkeen noin 1,76 milj. euroa ylijäämäinen. Kunnan taseen mukainen ylijäämä 31.12.2023 on 16,63 milj. euroa (2 626 euroa/asukas). Kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä on vahvalla tasolla ja antaa siten helpotusta tuleville vuosille, jolloin kuntatalous heikkenee selvästi.

Vuoden 2023 aikana kunta ei nostanut lainkaan lainaa ja nykyisiä lainoja lyhennettiin noin 0,9 milj. eurolla. Pälkäneen lainamäärä jatkoi laskuaan edellisvuosien tapaan ja oli 31.12.2023 yhteensä noin 6,84 milj. euroa. Lainamäärä asukasta kohden on 1 080 euroa (1 218 e / asukas vuonna 2022). Manner-Suomen kuntien lainakanta on vuoden 2023 tilinpäätösarvioiden mukaan asukasta kohden 3 320 euroa. Kunnan alhainen lainamäärä mahdollistaa tulevina vuosina merkittävien investointien toteuttamisen. Pälkäneen kunnanvaltuusto tekikin loppuvuonna 2023 päätöksen kunnan historian suurimman investoinnin toteuttamisesta päättäessään uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta kuntakeskus Onkkaalaan. Hankkeen alustava kustannusarvio on 20 milj. euroa.

Myös Pälkäneen kuntakonserni teki noin 1,83 milj. euron positiivisen tuloksen. Konsernin lainamäärä väheni reilusti ollen 1 885 euroa asukasta kohden vuoden lopussa (3 824 euroa / asukas v. 2022). Kuntakonserni vähensi kokonaisuudessaan aikaisempia lainojaan noin 4,78 milj. eurolla ja nosti uusia 1,6 milj. eurolla. Konsernin lainakannan vähennystä selittää myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnan päättyminen, jolloin sitä ei enää yhdistelty kunnan omistusosuuden mukaisessa suhteessa Pälkäneen kuntakonsernin lukuihin.

Investointimenojen kokonaismäärä oli noin 3,11 milj. euroa, joista suurimpina Onkkaalantien ja Keskustien peruskorjaus (n. 1,03 milj. euroa) sekä Tervapirtintien rakentaminen (n. 0,84. milj. euroa). Investointeja toteutettiin selvästi vuotta 2022 enemmän (n. 0,92 milj. euroa).

Pälkäneen työttömyysaste oli vuoden aikana useita kertoja Pirkanmaan kunnista alhaisin ja se päättyi myös joulukuussa alhaisimmaksi ollen 7,3 %. Pirkanmaan keskiarvo oli vuoden lopussa 11,2 %. Huolimatta haastavasta talous- ja työllisyystilanteesta työllisyyden hoidossa on onnistuttu Pälkäneellä hyvin. Positiivista vuodessa 2023 oli myös kunnan henkilöstön sairauspoissaolojen väheneminen kokonaisuudessaan 673 päivällä vuodesta 2022. Keskimäärin sairauspoissaoloja kertyi 17,8 päivää/henkilötyövuosi (20,7 vuonna 2022). Henkilöstön määrä vuoden 2023 lopussa oli 253 henkilöä.

Pälkäneen kunnanhallitus käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen kokouksessaan 25.3.2024.

Lisätiedot:

Pauliina Pikka
kunnanjohtaja

Markus Jaakkola
talousjohtaja