11.09.2023

Vastaa kyselyyn palveluverkkouudistuksesta!

Kerro näkemyksesi Pirhan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta vastaamalla asukaskyselyyn 24. syyskuuta mennessä. Kyselyn löydät osoitteesta www.pirha.fi/palveluverkko. Samalta sivulta saat tietoa suunnitelmista.

Jos sinun ei ole mahdollista täyttää verkkolomaketta, paperinen lomake on saatavilla sosiaali- ja terveyskeskuksissa, lähitoreilla ja sairaaloiden auloissa. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Kyselyllä kerätään pirkanmaalaisten ajatuksia ja kehitysehdotuksia palveluiden järjestämisestä koskevista suunnitelmista. Pirha käyttää tuloksia päätöksenteon tukena ja suunnitelmien kehittämisessä.  

Voit kertoa, miten suunnitellut palveluverkoston muutokset vaikuttaisivat arkeesi ja miten suunnitelmia voisi kehittää.  

Pirhan ensimmäisen vaiheen karsimissuunnitelmassa esitetään, ettei Pälkäneellä sijaitsisi tulevaisuudessa lainkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kivijalkatoimipistettä, vaan palvelut tuotettaisiin kuntalaisille digi- ja liikkuvina palveluina. Pirhan aluehallitus päättää verkostosta myöhemmin syksyllä.

Kysely on avoinna 24.9.2023 saakka.