19.06.2021

Kuntalaiskysely 2021

TIEDOTE KUNTALAISKYSELYN AVAAMISESTA AJALLE 19.6. – 15.8.2021

Pälkäneen kunta kehittää kuntabrändiään ja uudistaa kuntastrategiaansa. Tähän työhön toivotaan kuntalaisten ja kunnan vapaa-ajan asukkaiden apua. Kuntalaiskyselyssä tiedustellaan kuntalaisten näkemyksiä kotikunnastaan – sen vahvuuksista, heikkouksista ja mahdollisuuksista.

Kuntalaiskyselyyn toivotaan mahdollisimman paljon vastaajia eri ikäryhmistä ja eri puolilta Pälkänettä, jotta kuntalaiset olisivat edustettuina vastaajissa mahdollisimman laajasti ja näin ollen kyselyn tulokset edustaisivat kattavasti pälkäneläisten sekä vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia kun-nan vetovoimasta, viihtyisyydestä ja tulevaisuudesta. Kuntalaiskyselyn tulok-set julkistetaan elokuun lopulla ja kyselyn antia tullaan hyödyntämään kuntastrategian ja –brändin päivitystyössä.

Kysely on avoinna kunnan verkkosivuilta löytyvän linkin kautta 19.6. – 15.8.2021 välisenä aikana. Kuntalaiskysely on myös mahdollista täyttää pa-periversiona kunnantalon asiakaspalvelupisteessä (os. Keskustie 1, 36600 Pälkäne) sekä Luopioisten kuntainfossa (os. Museotie 1, 36760 Luopioinen). Kunnanviraston asiakaspalvelu on suljettuna heinäkuussa 5. – 25.7.2021.

Pälkäneen kunta toivoo kyselyyn runsaasti vastauksia ja raikkaita ideoita eri ikäisiltä kuntalaisilta.

Lisätiedot:
Pauliina Pikka
kunnanjohtaja
p. 040 573 6390

pauliina.pikka@palkane.fi

Pääset kyselyyn tämän linkin kautta:

Kuntalaiskysely 2021