27.06.2022

PÄLKÄNEEN KUNTA YHTEISTYÖHÖN SKARTA ENERGY OY:N KANSSA UUSIUTUVAN ENERGIAN RAKAISUJEN KEHITTÄMISEKSI PÄLKÄNEELLE

Pälkäneen kunta on solminut aiesopimuksen Skarta Energy Oy:n kanssa uusiutuvan energian ratkaisuiden selvittämisestä ja kehittämisestä Pälkäneelle. Tavoitteena on arvioida aurinko- ja muun uusiutuvan energian rakentamisen mahdollisuuksia. Ensisijaisena kohteena kehityshankkeessa kuluvan vuoden aikana on Pälkäneveden yritysalueen tarkastelu teollisen mittakaavan aurinkovoimalan rakentamiseen. Alustavan arvion mukaan alue soveltuisi erinomaisesti aurinkovoimalalle, jonka rakentaminen ja käyttöönotto tukisi merkittävästi Pälkäneen kunnan tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä.


Skarta Energy Oy on osa SkartaNYAB-konsernia, jonka pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa. Yrityksen visiona on olla puhtaiden energiaratkaisujen edelläkävijä ja arvostettu hiilineutraalin yhteiskunnan rakennuskumppani Pohjoismaissa. SkartaNYAB tavoittelee toimintansa laajentamista tuulivoimaan, aurinkoenergiaan ja vetyratkaisuihin perustuvissa puhtaan energian kokonaishankkeissa.


”Haluamme olla mukana tukemassa kuntien alueellisen energiaomavaraisuuden rakentamista. Paikallisesti tuotetulla aurinko- ja tuulivoimalla saadaan uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, jonka avulla voidaan hyödyntää vaikka akkuteknologiaa sekä tulevaisuudessa mahdollisesti vetyratkaisuja. Lähdemme innoissamme selvittämään yhteistyössä kunnan kanssa Pälkäneen alueelle sopivia ratkaisuja”, iloitsee Vikke Saarelainen, Skarta Energy Oy:n varatoimitusjohtaja.

Pälkäneen kunnan uuden kuntastrategian painopistekärkiä ovat hyvinvointi, elinvoima ja kestävä kehitys. Pälkäneen kunta on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta ja toteuttamaan Etelä-Pirkanmaan ilmasto-ohjelmaa, jossa yhtenä merkittävänä kehityssuuntana on energiantuotanto ja –kulutus.
Pälkäneen kunta iloitsee tästä yhteistyömahdollisuudesta ja pyrkii omalta osaltaan edistämään sitä, että Pälkäneelle syntyisi merkittävää uusiutuvan energian tuotantoa.

_ _ _ _ _ _
Lisätiedot:

Pauliina Pikka, kunnanjohtaja, p. 040 574 6390, pauliina.pikka@palkane.fi


Vikke Saarelainen, varatoimitusjohtaja, Skarta Energy Oy, p. 040 754 4429,
vikke.saarelainen@skarta.fi