29.05.2023

Kostianvirran kylän ja Lahdentien väliseen meluvalliin istutettiin sata puuta

Kostianvirran tonttialueen ja Lahdentien välistä meluvallia maisemoitiin sadalla puuntaimella. Toukokuun viimeisenä maanantaina järjestetyissä istutustalkoissa oli apujoukkona Kostianvirran yhtenäiskoulun 6 A-luokan oppilaat.

Puuntaimet istutettiin meluvallin Kostianvirran kylän puoleiselle rinteelle. Maisemoinnin tavoitteena on kaunistaa ja pehmentää näkymää Kostianvirran kylästä Lahdentien suuntaan. Tulevaisuudessa täyteen mittaan kasvaneet puut suojaavat myös melulta ja sitovat pölyä.

Istutuskuoppia lapioitiin yhteisvoimin tervaleppien, rauduskoivujen, metsävaahteroiden, kotipihlajien ja metsämännyn taimille. Taimet sijoitettiin eri puulajeista koostuviin ryhmiin. Meluvallin keskiosaan saateltiin kasvamaan männyn ja pihlajan taimia. Vallin molempiin päihin istutettiin lehtipuuryhmiä: toiseen päähän koivua, pihlajaa sekä muutamia metsävaahteroita, ja Kostianvirran puoleiseen päähän koivua ja tervaleppää. Tervaleppien seuraksi istutetaan pähkinäpensasta.

Istutussuunnitelman toteutti Pälkäneen kunnan toimeksiannosta arboristi ja pihasuunnittelija Päivi Shnoro Puu- ja pihapalvelu Tikka Oy:stä.

Lapionvarressa talkoolaisina olivat myös kunnanjohtaja Pauliina Pikka sekä kunnan johtoryhmästä elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä, tekninen johtaja Harri Apell, sivistysjohtaja Tiina Kivinen ja talousjohtaja Markus Jaakkola.

Koululaisille istutustalkoot olivat osa ympäristöaiheista ohjelmaa, jota Pälkäneen kunta on järjestänyt kouluille kevätlukukauden kahden viimeisen viikon aikana. Paikalla oli 13 kuudesluokkalaista opettaja Päivi Salo-Pitkäsen johdolla.

Lisätietoja: Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja, 050 521 5240, sirkku.makela@palkane.fi; tekninen johtaja Harri Apell, 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi.