12.06.2023

Pälkäneen kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen

Pälkäneen kunnan talous säilyi kolmatta vuotta peräkkäin ylijäämäisenä ja vakaana. Vuonna 2022 tulos tosin heikkeni hieman vuosista 2021 ja 2020, mutta nämä vuodet sisälsivät paljon tukea valtiolta eivätkä ole siten täysin vertailukelpoisia.

Tilinpäätöksen 2022 mukainen tulos oli 514 577,63 euroa positiivinen ja 407 048,70 euron suuruisten poistoerojen tuloutuksen jälkeiseksi ylijäämäksi muodostui 921 626,33 euroa.

Hyvän tuloksen takana on erityisesti kunnallis- ja yhteisöverotulojen hyvä kertymä, mikä on seurausta muun muassa hyvästä työllisyystilanteesta (työttömyysaste joulukuussa 2022 6,3 %), ansiotulojen kasvusta sekä yritysten hyvästä taloudellisesta tilanteesta. Kunnallisverotuotot kasvoivat 2,1 % ja yhteisöverotuotto 1,1 % vuodesta 2021. Verotulojen kasvu jäi kuitenkin Pälkäneellä koko maan keskimääräistä kasvua hieman pienemmäksi (kunnallisvero +5,1 % ja yhteisövero +6,6 %).

Toimintakulut kasvoivat selvästi, peräti 6,3 %:lla vuodesta 2021 ollen yhteensä noin -47,5 milj. euroa (kasvua 2,8 milj. euroa). Keskeisimpinä syitä tähän ovat kustannusten kasvu sosiaali- ja terveyspalveluissa (kasvua lähes 1,4 milj. euroa, +5,2 %) sekä henkilöstökulujen kasvu erityisesti sivistyspalveluissa ja teknisissä palveluissa (näissä kasvua yhteensä lähes 0,6 milj. euroa, +7,8 %). Verotulojen hyvän kasvun lisäksi valtionosuuksien 7,2 %:n kasvulla saatiin osittain paikattua toimintakulujen nopeaa kasvua.

Kunnan taseen mukainen ylijäämä 31.12.2022 on noin 14,9 milj. euroa (2 341 euroa/asukas) ja käyttämätöntä poistoeroa on taseessa vajaat 2,0 milj. euroa. Lainamäärä on noin 7,7 miljoonaa euroa, ja asukasta kohti laskettu velkamäärä on 1 218 euroa. Lainamäärä jatkoi laskuaan edellisvuosien tapaan noin 0,9 milj. eurolla (asukaskohtainen lainamäärä väheni 121 eurolla vuodesta 2021). Manner-Suomen kuntien lainakanta oli tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2022 lopussa asukasta kohden 3 359 euroa.

Investointimenojen toteuma oli -918 993,97 euroa. Investointimenojen toteuma oli 42,4 % talousarviosta.

Tilinpäätös 2022 luettavissa: https://palkane.oncloudos.com/kokous/2023121-4-5768.PDF

Lisätiedot: Pauliina Pikka, kunnanjohtaja, p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
Markus Jaakkola, talousjohtaja, p. 050 469 8477, markus.jaakkola@palkane.fi