26.01.2023

EI ASUNTOMESSUJA, MUTTA ILOLLA ASTA-MESSUILLE!

Pälkäneen kunta neuvotteli Suomen Asuntomessujen kanssa Asuntomessujen järjestämisestä Pälkäneen Kostianvirran kylässä pika-aikataululla kesällä 2024. Sysäys asiaan tuli Sydän-Hämeen Lehden kuntalaisviestistä, josta kunta nappasi kiinni. Yhteisten neuvotteluiden kautta vahvistui tunne siitä, että tätä tilaisuutta ei voi jättää käyttämättä, vaikka elämmekin vaikeaa ja epävarmaa aikaa rakentamisen suhteen ja tulevaisuudessakin on paljon kysymyksiä. Pälkäneen kunnalla olisi ollut mahdollisuus ripeään toimintaan asiassa, koska meillä on osoittaa messuille valmis Kostianvirran kylän kaava-alue, johon päästäisiin rakentamaan ripeästi. Pälkäneen kunta ja Suomen Asuntomessut eivät kuitenkaan päässeet yhteiseen neuvottelutulokseen asiasta, vaikka erittäin positiivista ja innovatiivista vuoropuhelua käytiinkin. Pälkäneen kunnan ripeä, dynaaminen ja innovatiivinen ote asiaan sai Suomen Asuntomessujen johdolta runsaasti kiitosta. Erittäin kireän aikataulun ja vaikean yleisen tilanteen johdosta messujen järjestämisessä tällä aikataululla nähdään paljon riskejä ja riittävän rakentajamäärän saaminen olisi ollut erittäin haastavaa. Pälkäneen kunnassa nähdään, että tämä käyty neuvottelukierros ja alustavat valmistelut asiaan ovat kuitenkin olleet monella tavalla hyödyllisiä ja voivat vielä poikia jotain tulevaisuudessa. Kunnanhallitus on tiistaina päättänyt uudesta tonttikampanjasta Kostianvirran kylään ja Pälkäneen Asuntotuotannon hallitus on päättänyt rakentaa alueelle kaksi rivitaloa, joiden tonttivaraukset ovat sisässä ja joille kunnanhallitus päätti tiistaina niin ikään kampanjahinnan. Pälkäneen kunta osallistuu vaikeasta yleisestä rakentamisen tilanteesta huolimatta energisin ja tulevaisuuteen katsovin mielin helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettäville ASTA-messuille, joissa tonttikampanjaan saadaan mukava lähtölaukaus. Asuntomessujen teemoissa oli ajateltu näkyvän vihreä, oma energia, verkkoyhteydet ja niiden mahdollisuudet, luonnon läheisyys ja vesistöt sekä tietenkin yhdessä tekeminen ja pienen kunnan yhteisöllisyys. Kunta halusi tuoda esille, että asuminen ja elämä voi olla laadukasta, onnellista ja edullista pienessä maalaismaisessa kunnassa. Nämä asiat ovat vahvasti läsnä Pälkäneellä ilman messujakin.
-----
Lisätiedot: Pauliina Pikka, kunnanjohtaja, p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi