04.09.2023

Pälkäneen, Kangasalan ja Kuhmoisten kausiasukkaat saavat äänensä kuuluviin

Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen kunnat ovat käynnistäneet yhteisen matkailun kehittämisprojektin. Projektin yhtenä osa-alueena on kausiasukkaiden huomioiminen alueellisessa kehittämisessä. Kesän aikana toteutetulla kyselyllä selvitettiin kausiasukkaiden tämänhetkisiä näkemyksiä ja kokemuksia.
 
Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen yhteisessä matkailun kehittämisen projektissa yhtenä osa-alueena on kuntien ja kausiasukkaiden välisen yhteistyön syventäminen. Kysely kausiasukkaille oli ensimmäinen toimenpide tämän työn aloittamiseksi. Kyselyssä selvitettiin monipuolisesti niin heidän kokemuksiaan kausiasukaskunnasta kuin heidän omista toimintamalleistaan. 1.6 – 2.7.2023 toteutetussa verkkokyselyssä vastauksia kertyi 728kpl. Kyselyssä vastauksia kerättiin valinta- monivalinta- sekä avoimien vastausten avulla. Saatujen vastausten perusteella yhteisprojektissa lähdetään edistämään kehitysmalleja ilmenneille osa-alueille. ”Kyselyyn vastanneiden aktiivisuus sekä avointen vastausten määrä kertovat kausiasukkaiden halusta tulla kuulluksi näiden kolmen kunnan alueella”, kuvaa projektipäällikkö Mesi Lähteenkorva.
 
Peruspalvelut ovat kausiasukkaille tärkeitä
 
Suurin osa vastaajista on yli 45-vuotiaita kausiasunnon omistajia. Isolla osalla kausiasunnon käyttö on lähes ympärivuotista, jolloin peruspalveluiden rooli nousi ymmärrettävästi merkittäväksi. Kuitenkin kiinnostus kausiasunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi jakautui vastaajien kesken tasaisesti. Tulevaisuudessa yli 60 % vastaajista koki kausiasunnon käytön lisääntyvän ja yli 50 % vastaajista ei nähnyt kausiasunnon omistajuudessa tapahtuvan muutoksia lähitulevaisuudessa. Vastaajien näkemykset peruspalveluista keskittyivät laajalti monipuolistamiseen esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden tai pesulapalveluiden osalta. Myös olemassa olevissa palveluissa nähtiin kehityskohteita. Julkinen liikenne, kaupat, kunnallispalvelut ja internet-yhteydet saivat eniten mainintoja kausiasukkaiden vastauksissa.
 
Näkemykset matkailupalveluista jakautuivat monipuolisesti
 
Kiinnostus kausiasunnon vuokrausta kohtaan on vähäistä, koska vastaajilla kausiasunnot ovat aktiivisesti omassa käytössä. Kyselyyn vastanneilla eniten käytössä olevat matkailupalvelut ovat ravintolat ja kahvilat, tapahtumat, torit sekä maatila- ja puutarhamyymälät. Avoimissa vastauksissa kolmen kunnan alueelle toivottiin lisää tapahtumia, monipuolisempia ravintolapalveluita sekä ohjelmapalveluita lähiympäristön kohteisiin. Monet vastaajista olivat myös tyytyväisiä olemassa olevaan tarjontaan tai sen kehitykseen vuosien saatossa. Vastaajat kokivat saavansa tietoa alueen matkailupalveluista eniten paikallislehtien ja sosiaalisen median kanavien kautta. Näkemykset matkailupalveluiden merkityksestä kausiasunnolla vietettyyn aikaan jakautuivat.
 
“Saimme kyselystä paljon tietoa kausiasukkaiden toiveista. Tästä on hyvä aloittaa analysointi ja seuraavien projektissa toteutettavien toimenpiteiden suunnittelu”, kiteyttää Lähteenkorva.
 
Kausiasukaskyselyn vastaukset näet kokonaisuudessaan tästä linkistä

Lisätiedot:

Mesi Lähteenkorva, projektipäällikkö, Business Kangasala
0417321757 mesi.lahteenkorva@businesskangasala.fi

Maria Eskelinen, matkailuasiantuntija, Visit Kangasala
0413147221 maria.eskelinen@visitkangasala.fi

Tiina Pasanen, elinkeino- ja työllisyyskoordinaattori, Kuhmoisten kunta
0406851932 tiina.pasanen@kuhmoinen.fi

Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja, Pälkäneen kunta
0505215240 sirkku.makela@palkane.fi