06.04.2022

PÄLKÄNEEN KUNNAN TIEDOTE JÄRJESTETYSTÄ YHTEISTYÖPALAVERISTA

Pälkäneen kunta järjesti eilen 5.4.2022 yhteistyöpalaverin pälkäneläisten toimijoiden kanssa varautumisesta tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakevien ukrainalaisten tulemi-seen Pälkäneelle. Paikalla olivat kunnan edustajien lisäksi seurakunnan, SPR:n, reserviläis-järjestöjen, maanpuolustusnaisten, vapaapalokuntien, 4H-yhdistyksen sekä Pälkäneen seu-dun soroptimistien edustajia. Palaverissa keskusteltiin eri toimijoiden mahdollisuudesta mm. majoituksen, varusteavun, kuljetuksen, ruokailun ja henkisen tuen sekä vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen tai avustamiseen järjestelyissä. Oli ilahduttavaa, että toimijoilla löytyy vahvaa auttamisen halua ja edellisestä maahantulon suuremmasta aallosta on saatu jo hyviä kokemuksia eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä Pälkäneellä.


Pälkäneen kunnalle tulee velvoitteita etenkin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jär-jestämisen suhteen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueelle välttämät-tömien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Pälkäneen kunnassa asiaa koordinoi työllisyyskoordinaattori Panu Raivio.


Maahanmuuttovirastolla on ollut haasteita maahantulon koordinoinnissa ja tämän vuoksi Pirkanmaalla ollaan aloittamassa yhteistä koordinointia, josta vastuun ottaa Tampereen kaupunki. Vielä ei ole tietoa, ollaanko Pälkäneelle sijoittamassa tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakevia ukrainalaisia. Haaste Pälkäneellä on se, että majoittamiseen soveltuvia tyhjiä asuntoja on tarjolla hyvin vähän. Lähtökohtaisesti maahanmuuttovirasto on pyrkinyt siihen, että tulijoita voidaan sijoittaa aina suurempi määrä yhdelle paikkakunnalle. Hätä-majoitusta Pälkäneellä on mahdollista järjestää vielä kevään aikana tai syksyllä seurakunnan leirikeskuksessa. Lyhytaikaiseen hätämajoitukseen on mahdollista sijoittaa jonkin ver-ran tulijoita myös Aapiskukon huoneisiin. Sappeen matkailukeskus on luvannut lyhytaikaisia hätämajoitustiloja tarvittaessa toukokuulle sekä syys-lokakuulle.


Yhteistyöpalaverissa sovittiin, että jatkossa kootaan pälkäneläisiä toimijoita vuosittain yhteen yhteiskunnallisten turvallisuuskysymysten äärelle. Kunta toimii palavereiden koolle-kutsujana. Kutsuttavien joukkoa täydennetään tarvittaessa aiheesta riippuen.
_ _ _ _ _
Lisätiedot:
kunnanjohtaja Pauliina Pikka, p. 040 573 6390, pauliina.pikka@palkane.fi
tekninen johtaja Harri Apell, p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi