07.12.2022

Pälkäne ja viisi muuta Pirkanmaan kuntaa vauhdittavat yritysten ilmastotoimenpiteitä

Tavoitteena on rakentaa avoin ilmastokumppanuusverkosto

Pälkäne, Akaa, Punkalaidun, Sastamala Urjala ja Valkeakoski ovat aloittaneet yhteisen ilmastoekosysteemi-hankkeen, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on avoimen ilmastokumppanuusverkoston perustaminen. Ilmastokumppanuusverkosto kerää yhteen Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolisten Pirkanmaan kuntien ilmastoasioista kiinnostuneita yrityksiä, kannustaa jäseniä ryhtymään toimenpiteisiin ja auttaa saavuttamaan tavoitteita. Verkostossa jaetaan tietoa, kokemuksia, uusia ideoita ja vertaistukea.

Ilmastokumppanuusverkoston tavoitteena on, että yritykset ja järjestöt asettavat toiminnalleen vähintään yhden ilmasto- ja päästötavoitteen ja pyrkivät aktiivisesti sitä kohti. Verkoston ympärillä olevat asiantuntijat voivat auttaa ilmastokumppanuusverkoston jäseniä esimerkiksi energiasäästökohteiden tunnistamisessa ja erilaisten vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Yritysten on hyvä tunnistaa omalla toimialallaan toteutettuja ilmastotekoja, joskus yritys on jo toteuttanut ilmastopositiivisia tekoja mutta niistä tiedottaminen on jäänyt huomiotta. Asiakkaat ovat jatkuvasti tietoisempia vastuullisuudesta, joten yritysten etu on tuoda esiin esimerkiksi nettisivujensa kautta ilmastopositiiviset teot, kannustaa Pälkäneen kunnan elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä.

Kunnat tarvitsevat yrityksiä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi

Kuntien välisen yhteistyön tavoitteena on tukea alueen yrityksiä ilmastotoimenpiteissä sekä innostaa yrityksiä viestimään kestävän kehityksen mukaisista linjauksista, toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista. Päästöjä vähentävät toimenpiteet tuovat yrityksille usein säästöjä esimerkiksi pienentyneen energiankulutuksen muodossa. Viestinnän avulla toiminta tehdään näkyväksi, ja parhaimmillaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja tekevä yritys voi saada sekä kustannussäästöjä että kilpailuetua.

Uskon, että ilmastokumppanuusverkoston kautta yritykset löytävät uusia, mielenkiintoisia tapoja viestiä toimenpiteistään ja kestävän kehityksen tuloksistaan, toteaa Mäkelä.

Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi –hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelmasta.

Lisätiedot

Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja
sirkku.makela@palkane.fi / 050 521 5240

Anu Salminen, hankekoordinaattori

anu.salminen@akaa.fi / 040 335 3536