01.11.2017

Jylhäniemen ranta-asemakaava / Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

Suunnittelualue sijaitsee Kukkiajärven länsirannalla maanteitse n. 7 km päässä Luopioisten kirkonkylästä.
Kaavan laatimisen tavoitteena on määrittää Vilppulan tilan rantarakennusoikeus ja mahdollistaa tavanomaisten lomarakennuspaikkojen muodostuminen tilan ranta-alueelle.


Kaavaehdotus pidetään nähtävänä 01.11.2017-01.12.2017 Pälkäneen kunnanvirastossa, os. Keskustie 1, Pälkäne. Suunnitelmaan voi tutustua myös kunnan Internet-sivuilla osoitteessa www.palkane.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/ranta-asemakaavat.


Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävänä olon aikana, os. Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne.


Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija:
Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa / maanmittausinsinööri (AMK) Arto Remes
sposti: arto.remes@ymparistonsuunnittelu.fi
puh. 040 162 9193


01.11.2017 PÄLKÄNEEN KUNNANHALLITUS