09.05.2017

Rakennus- ja ympäristötoimi suorittaa ns. kevätkatselmuksen touko-kesäkuussa 2017

Rakennus- ja ympäristötoimi suorittaa ns. kevätkatselmuksen touko-kesäkuussa 2017

Katselmuksessa valvotaan mm. seuraavien kuntakuvaan vaikuttavien tekijöiden asianmukaista kuntoa: rakennusten julkisivut, rakennusten muut ulkopuoliset osat, portit, aidat, istutukset, pihamaat, kevyet rakennelmat, pihan siisteys, jätteet ym.

Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta niiden korjaamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvollisille kirjallisesti.