20.12.2017

Etusaaren ranta-asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo

Etusaari sijaitsee Pälkäneveden keskiosassa Luikalansaaren lounaispuolella.
Suunnittelualueen pinta-ala noin 17 ha. Alue on yksityisessä omistuksessa. Tavoitteena on määrittää ranta-asemakaavalla alueelle sopiva rakentamisen määrä sekä muut tarvittavat alueet. Suunnittelussa selvitetään mahdollisuuksia kehittää aluetta matkailu- ja loma-asumiskohteena saaren luontoa, maisemia, perinnebiotooppia ja saaressa tapahtuvaa luonnonlaiduntamista hyödyntäen ja huomioiden.


Kaavaehdotus pidetään nähtävänä 20.12.2017-22.01.2018 Pälkäneen kunnanvirastossa, os. Keskustie 1, Pälkäne. Suunnitelmaan voi tutustua myös Pälkäneen Internet-sivuilla www.palkane.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/ranta-asemakaavat

Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävänä olon aikana, os. Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne. Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Helena Väisänen:


Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
Puh. 040 557 6086
arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.fi


20.12.2017 PÄLKÄNEEN KUNNANHALLITUS