05.07.2017

Rakennus- ja ympäristöjaoksen kuulutus

Rakennus- ja ympäristöjaokselle on jätetty ympäristönsuojelulain 27 §:n sekä maa-aineslainen mukaiset lupahakemukset koskien soran murkausta ja seulontaa sekä maa-ainesten ottamista, kuulutus.