09.05.2017

Muikkutien asemakaavamuutoksen luonnoksen nähtävilläolo

Kaava-alue sijaitsee Kostianvirran eteläpuolella koskien kiinteistöjä Hiukanmäki 635-424-10-68 ja osaa kiinteistöstä Pumpela 635-424-10-79. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,5 ha.


Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda asemakaavalla uusia rakennuspaikkoja pientaloille rannan virkistyskäyttötarpeet huomioiden.


Kaavaluonnos pidetään nähtävänä 30 vrk ajan 10.05.2017.-09.06.2017 Pälkäneen kunnanvirastossa, os. Keskustie 1, Pälkäne. Suunnitelmaan voi tutustua myös täältä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavamuutoksesta. Mielipiteet tulee toimittaa kunnanhallitukselle nähtävänä olon aikana, os. Pälkäneen kunnanhallitus, Keskustie 1, 36600 Pälkäne.
10.05.2017 Pälkäneen kunnanhallitus